trešdiena, 2011. gada 22. jūnijs

Ap.d.4:12

Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.