trešdiena, 2011. gada 8. jūnijs

Jes.59:2

Jūsu grēki apslēpj Dieva vaigu no jums, ka Viņš neklausās uz jums.