trešdiena, 2011. gada 8. jūnijs

Jēk.4:8

Tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums. Šķīstījiet rokas, grēcinieki, un skaidrojiet, šaubīgie, sirdis!