pirmdiena, 2011. gada 16. maijs

Rom.14:9

Jo tādēļ Kristus ir miris un dzīvs tapis, lai būtu Kungs pār mirušiem un dzīviem.