pirmdiena, 2011. gada 16. maijs

Ps.90:12

Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam.