pirmdiena, 2011. gada 30. maijs

Ps.115:13

Viņš svētīs tos, kas Viņu bīstas, gan mazos, gan lielos.