pirmdiena, 2011. gada 30. maijs

Mt.19:14-15

Jēzus sacīja: "Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība." Un Viņš tiem uzlika rokas un tad aizgāja no turienes.