pirmdiena, 2011. gada 2. maijs

Hoz.11:3

Es satvēru Efraima rokas un vadīju viņu, bet viņi neievēroja, ka Es viņiem palīdzēju.