pirmdiena, 2011. gada 2. maijs

2.Pēt.3:15

Uzskatiet mūsu Kunga pacietību kā glābšanai dotu.