ceturtdiena, 2011. gada 14. aprīlis

Ps.40:17

Tie, kas ilgojas pēc Tavas pestīšanas, lai vienmēr saka: "Liels ir Tas Kungs."