ceturtdiena, 2011. gada 14. aprīlis

Atkl.19:5

Slavējiet mūsu Dievu, visi Viņa kalpi, kas Viņu bīstas, mazie un lielie.