svētdiena, 2011. gada 24. aprīlis

Ps.11:1

Es tveros pie sava Kunga.