svētdiena, 2011. gada 24. aprīlis

2.Kor.4:14

Zinādami, ka Tas, kas uzmodinājis Kungu Jēzu, uzmodinās arī mūs.