trešdiena, 2011. gada 27. aprīlis

Jņ.20:29

Tāpēc ka tu Mani redzēji, tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic!