trešdiena, 2011. gada 27. aprīlis

Jes.54:7

Tikai mazu brīdi Es tevi atstāju, bet ar sirsnīgu apžēlošanos par tevi Es tevi pieņemšu atkal atpakaļ.