pirmdiena, 2011. gada 11. aprīlis

5.Moz.6:6-7

Lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. Un atgādini tos saviem bērniem un runā tos.