pirmdiena, 2011. gada 11. aprīlis

1.Tim.4:16

Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā, jo, darīdams to, tu izglābsi gan pats sevi, gan tos, kas klausās tevi.