svētdiena, 2020. gada 8. marts

Mt.5:44-45

Mīļojiet savus ienaidniekus, svētījiet tos, kas jūs nolād, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, un lūdziet par tiem, kas jūs kaitina un vajā, ka jūs topat sava debesu Tēva bērni.