svētdiena, 2020. gada 8. marts

3.Moz.19:17

Tev nebūs savu brāli ienīdēt savā sirdī, bet savu tuvāko tikuši? (atklāti) pārmācīt, ka tev viņa dēļ nav grēks jānes.