svētdiena, 2020. gada 26. janvāris

Ps.89:10

Tu valdi pār grezno jūru; kad viņas viļņi ceļas, tad Tu tos klusini.