svētdiena, 2020. gada 26. janvāris

2.Tes.3:16

Pats tas miera Kungs lai jums dod mieru vienmēr un visādi.