trešdiena, 2019. gada 22. maijs

Lk.1:68

Slavēts ir Tas Kungs, Izraēla Dievs, jo tas savus ļaudis piemeklējis un pestījis.