ceturtdiena, 2019. gada 23. maijs

Jer.15:16

Tavs vārds man ir bijis par prieku un par sirds līksmību, jo es esmu nosaukts pēc tava vārda, ak Kungs Dievs Cebaot!