ceturtdiena, 2019. gada 16. maijs

Jes.28:29

Arī tas nāk no Tā Kunga Cebaot, viņš ir brīnišķīgs padomā un liels gudrībā.