trešdiena, 2019. gada 15. maijs

1.Jņ.1:9

Ja mēs savus grēkus izsūdzam, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums grēkus piedod un mūs šķīsta no visas netaisnības.