piektdiena, 2019. gada 15. februāris

Ec.36:26

Es jums došu jaunu sirdi un došu jums jaunu garu.