piektdiena, 2019. gada 15. februāris

Rom.6:18

Atsvabināti no grēka esat palikuši par kalpiem taisnībai.