svētdiena, 2019. gada 3. februāris

Ebr.12:24

Jūs esat nākuši pie Jēzus, jaunas derības vidutāja.