svētdiena, 2019. gada 3. februāris

Jer.31:31

Redzi, nāks dienas, saka Tas Kungs, ka es jaunu derību celšu ar Izraēla namu un ar Jūda namu,