piektdiena, 2019. gada 25. janvāris

Ps.104:24

Cik lieli ir tavi darbi, ak Kungs! Tos visus tu esi darījis ar gudrību, - zeme ir tava padoma pilna.