piektdiena, 2019. gada 25. janvāris

Mt.6:28-29

Mācaties pie puķēm laukā, kā tās aug. Ne tās strādā, ne tās vērpj; Tomēr Es jums saku, ka ir Salamans visā savā godībā tā nav bijis apģērbts kā viena no tām.