trešdiena, 2018. gada 26. decembris

Lk.2:28-30

Jēzu uz savām rokām ņēmis, Sīmeans Dievu teica un sacīja: Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis; jo manas acis Tavu pestīšanu redzējušas.