ceturtdiena, 2018. gada 27. decembris

5.Moz.11:16

Sargājaties, ka jūsu sirds netop pārrunāta, atkāpties un kalpot citiem dieviem un tos pielūgt.