pirmdiena, 2018. gada 3. decembris

Lk.15:5

Pazudušo avi atradis, viņš līksmodamies to ceļ uz saviem pleciem.