pirmdiena, 2018. gada 3. decembris

1.Sam.2:8

Viņš uzceļ nabagu no pīšļiem.