ceturtdiena, 2018. gada 13. decembris

Jņ.3:17

Jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, ka tas pasauli sodītu, bet ka pasaule caur Viņu taptu pestīta.