ceturtdiena, 2018. gada 13. decembris

Jes.44:22

Es izdeldu tavus pārkāpumus kā miglu un tavus grēkus ka mākoni. Atgriezies pie manis, jo es tevi esmu atpestījis.