pirmdiena, 2018. gada 17. decembris

Jes.43:20

Es ūdeni došu tuksnesī un upes tukšā vietā, dzirdināt savus ļaudis, savus izredzētos.