svētdiena, 2018. gada 16. decembris

Mt.1:21

Viņa dzemdēs dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt Jēzus; jo Viņš izpestīs savus ļaudis no viņu grēkiem.