pirmdiena, 2018. gada 5. novembris

Ps.54:8

Es tev upurēšu ar labu prātu, es pateikšu, Kungs, tavam vārdam, ka tas ir tik labs.