pirmdiena, 2018. gada 5. novembris

2.Kor.1:3

Slavēts lai ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, tas apžēlošanas Tēvs un visas iepriecināšanas Dievs.