pirmdiena, 2018. gada 12. novembris

2.Kor.9:6

Kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un kas bagātīgi sēj, tas arī bagātīgi pļaus.