pirmdiena, 2018. gada 12. novembris

1.Lku.29:5

Kam nu ir labs prāts šodien ar pilnu roku upurēt Tam Kungam?