pirmdiena, 2018. gada 1. oktobris

Ps.90:17

Tā Kunga, mūsu Dieva, laipnība lai paliek pār mums! Un pašķir pie mums mūsu roku darbu, mūsu roku darbu, to tu pašķir!