pirmdiena, 2018. gada 1. oktobris

Jņ.15:5

Es esmu tas vīna koks, jūs tie zari; kas paliek iekš Manis un Es iekš viņa, tas nes daudz augļus.