pirmdiena, 2018. gada 13. augusts

Jņ.15:12

Šis ir Mans bauslis, ka jūs viens otru mīlējāt, itin kā Es jūs esmu mīlējis.