pirmdiena, 2018. gada 13. augusts

5.Moz.13:5

Tam Kungam, savam Dievam, jums būs dzīties pakaļ un viņu bīties, un viņa baušļus jums būs turēt un viņa balsi klausīt un viņam kalpot un viņam pieķerties.