pirmdiena, 2018. gada 16. jūlijs

Ap.d.10:36

Tas ir tas vārds, ko viņš Izraēla bērniem ir sūtījis, pasludinādams prieku un mieru caur Jēzu Kristu: šis ir Kungs pār visiem.