pirmdiena, 2018. gada 16. jūlijs

Ps.29:11

Tas Kungs svētīs savus ļaudis ar mieru.