svētdiena, 2018. gada 10. jūnijs

Raudu dz.3:41

Pacelsim savu sirdi un savas rokas uz Dievu debesīs.